Privacy Verklaring


 

 

Bescherming Persoonsgegevens

 

Bescherming Persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Light It Up Dance Company zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Over Light It Up Dance Company

www.lightitupdc.nl en de Facebookpagina worden beheerd door Jessica Elverdink. KvK: 67681182

 

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u zichzelf of uw kind hebt aangemeld via het inschrijfformulier wordt u gevraagd om uw gegevens of die van uw kind in te vullen. We verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Straat en huisnummer

- Postcode en woonplaats

- Bankgegevens

 

Toestemmingsformulier

Bijgevoegd aan het inschrijfformulier is een toestemmingsformulier. Hierin wordt gevraagd naar toestemming voor:

-          Toevoegen van het telefoonnummer aan de groepsapp

-          Foto’s en/of dansfilmpjes delen via Facebook of Instagram

-          Foto’s en/of dansfilmpjes delen via de groepsapp

-          Foto’s gebruiken voor de site www.lightitupdc.nl

-          Foto’s van voorstellingen delen via de site www.lightitupdc.nl

 

Tevens registreren we tijdens de lessen:

-          Presentie bij onze lessen

-          Kledingmaten

 

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

- Uw naam of de naam van uw kind en het e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van persoonlijke mail en onze nieuwsbrieven. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het inschrijfformulier.

- Uw naam of de naam van uw kind, uw e-mailadres en telefoonnummer die u telefonisch of via mail doorgeeft, worden gebruikt om een passend aanbod te kunnen doen en/of te antwoorden op de contactaanvraag.

- Na afloop van een abonnement wordt u of uw kind standaard uitgeschreven van onze Nieuwsbrief en wordt uw mailadres verwijdert uit het mailbestand.

- De tijdens de lessen geregistreerde gegevens worden gebruikt om de motivatie van u of uw kind te kunnen volgen en besluiten te kunnen nemen in het belang van de teams.

- U wordt met uw toestemming (toestemming gaat d.m.v. een goedkeuringsformulier bijgevoegd aan het inschrijfformulier) toegevoegd aan de WhatsApp groep van de dansgroep waarin u of uw kind aan deelneemt. Hierin worden foto’s, informatie over de aanvang van de lessen en voorstellingen en dansfilmpjes gedeeld.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De inschrijfformulieren worden schriftelijk ingeleverd. Deze worden los van het e-mailadres en de bankgegevens voor de incasso’s niet ingevoerd in een digitaal bestand. De persoonsgegevens worden afgesloten bewaard. Op verzoek van een voormalig lid van Light It Up Dance Company kunnen de persoonsgegevens worden vernietigd en zowel de bankgegevens als het emailadres zal worden verwijderd uit het bestand.

 

Cookies

Light It Up Dance Company maakt geen gebruik van Cookies. De site www.lightitupdc.nl is onderdeel van Jimdo. Lees de privacyverklaring van Jimdo om te weten hoe zij omgaan met privacy.

 

 

Social Media

 

Social Media

Wij willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaring van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vindt u de verschillende privacy verklaringen:

- Facebook

- Instagram

Wij gebruiken Facebook, Instagram en de website www.lightitupdc.nl om dansfilmpjes en foto’s te laten zien. Dit wordt alleen via Facebook en Instagram gedeeld met uw goedkeuring via het goedkeuringsformulier bijgevoegd aan het inschrijfformulier.

 


Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens of de gegevens van uw kind niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zichzelf of uw kind uitschrijft voor onze danslessen, zullen uw en uw kind zijn of haar e-mailadres en bankgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit onze digitale systemen worden verwijderd. Het papieren dossier wordt volgens de wettelijke bewaartermijn 7 jaar bewaard. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 maand na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

 

 

Rechten

 

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens of die van uw kind in te trekken, waarna wij deze gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens of die van uw kind en het recht om deze persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u of uw kind verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten uw gegevens of die van uw kind onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens of die van uw kind, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens of die van uw kind. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via lightitupdc@gmail.com.

 

Wijzigingen

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.