algemene voorwaarden


 

Algemene voorwaarden Light It Up Dance Company:

 • Bij ziekte van een docent proberen we altijd vervanging te regelen. 
 • Light It Up Dance Company stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen.
 • Tijdens feestdagen gaan de danslessen bij Light It Up Dance Company niet door. 
 • U vult een inschrijfformulier in die via de docente te verkrijgen is. Deze levert u ook weer bij Light It Up Dance Company in. Bij een abonnement start de incasso zodra u bent ingeschreven. Het lesgeld wordt per kwartaal geïnd. De eerste incasso wordt verrekend met de startdatum. 
 • Na inschrijving van 1 van de teams m.u.v. Work It Out bent u verplicht een teamshirt te kopen. U zorgt ervoor dat deze bij iedere voorstelling, waar u of uw kind aan deelneemt, fris zal worden gedragen. 
 • Een losse les van €8,- of €12,- dient u binnen twee weken na het deelnemen van de les te betalen. Hetzij contant of via onze bankgegevens. 
 • In de schoolvakanties gaan de lessen door m.u.v. de zomervakantie. We hanteren in de schoolvakanties wel aangepaste tijden.
 • Opzeggen van uw lidmaatschap kan via de mail, zo ook schriftelijk. Na bekendmaking van uitschrijven beëindigt het abonnement na 1 kalendermaand. 
 • Een lid, die zich schuldig maakt aan wangedrag of de goede naam van de school in opspraak brengt, kan tijdelijk of voorgoed de toegang tot de lessen ontzegd worden. Daarbij worden de lopende financiële verplichtingen stopgezet. De incasso die per kwartaal wordt afgenomen kan niet worden teruggevorderd. 
 •  Bij een workshop die op dezelfde dag wordt geannuleerd wordt er 75% van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht.
 • Deelname aan de lessen betekent een akkoord aangaan met deze voorwaarden