algemene voorwaarden


 

Algemene voorwaarden Light It Up Dance Company:

 • Bij ziekte van een docent proberen we altijd vervanging te regelen. 
 • Light It Up Dance Company stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen.
 • Wanneer u zich hebt ingeschreven voor een jaarabonnement kunt u deze niet omzetten naar een maandabonnement.
 • Tijdens feestdagen gaan de danslessen bij Light It Up Dance Company niet door. 
 • U vult een inschrijfformulier in die via de docente te verkrijgen is. Deze levert u ook weer bij Light It Up Dance Company in. Bij een maandabonnement start het maandelijks incasso zodra u bent ingeschreven. Het lesgeld wordt per maand geïnd. De eerste maand wordt verrekend met de startdatum. Bij een jaarabonnement betaald u het volledige jaarbedrag in 1 keer.
 • U kunt een jaarabonnement tijdens het jaar niet stopzetten en het bedrag of een gedeelte van het bedrag niet terugvorderen. Een jaarabonnement stopt na een jaar. U dient het volledige bedrag van u jaarabonnement in 1 keer te betalen. Het jaarbedrag kan zowel eenmalig van uw rekening worden afgeschreven of u kunt het volledige jaarbedrag binnen twee weken na aanmelding overmaken op IBAN NL 22 KNAB 0259 8505 78 te name van Light It Up Dance Company te Drachten. 
 • Na inschrijving van 1 van de teams m.u.v. Work It Out en Powerwalk 18+ bent u verplicht een teamshirt te kopen. U zorgt ervoor dat deze bij iedere voorstelling, waar u of uw kind aan deelneemt, fris zal worden gedragen. 
 • Een losse les van 12,- dient u binnen twee weken na het deelnemen van de les te betalen. Hetzij contant of via onze bankgegevens. 
 • In de schoolvakanties gaan de lessen door m.u.v. de maand augustus. We hanteren in de schoolvakanties wel aangepaste tijden.
 • Opzeggen van uw lidmaatschap kan via de mail, zo ook schriftelijk. Na bekendmaking van uitschrijven beëindigt het abonnement na 1 kalendermaand. 
 • Een lid, die zich schuldig maakt aan wangedrag of de goede naam van de school in opspraak brengt, kan tijdelijk of voorgoed de toegang tot de lessen ontzegd worden. Daarbij worden de lopende financiële verplichtingen stopgezet. Een jaarabonnement wordt voor de desbetreffende persoon niet teruggevorderd. 
 •  Bij een workshop die op dezelfde dag wordt geannuleerd wordt er 75% van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht.
 • Deelname aan de lessen betekent een akkoord aangaan met deze voorwaarden